Gallery

Christmas/New Year celebrations 2016

Christmas New Year celebrations at Asraya 2016
Christmas New Year celebrations at Asraya 2016

Meetings with eminent personalities

Asraya11
Asraya11
Asraya11

Main events of 2009 to 2010

Representatives of Colour Rose, UST Global giving a helping hand to Asraya.
Asraya11
Asraya11
Asraya11
Asraya11
2009 to 2010 Sharing the love and joy of Christmas
Asraya11
Asraya10
Asraya10
Asraya10
Asraya10
Asraya10
Asraya10
Asraya1
Asraya3
Asraya5
Asraya7
Asraya9
Asraya9
Asraya9
Asraya9
Asraya9
ASRAYA 2.01.2009